Grupa Lotos: Kompleks koksowania w ramach Projektu EFRA gotowy do rozruchuWarszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos osiągnęła stan gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU) kluczowego obiektu Projektu EFRA: kompleksu koksowania (instalacja DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi), podała spółka.

RFSU to formalne zakończenie budowy, które poprzedzone było długotrwałym procesem sprawdzania wszystkich 95 systemów: mechanicznych, elektrycznych, automatycznych, informatycznych i innych, potwierdzenia ich właściwego wykonania i funkcjonowania oraz wykrywania i usuwania usterek. Konsekwencją RFSU jest przekazanie instalacji do rozruchu, czyli do prób i testów jej użytkownikowi - zakładowi EFRA należącym do spółki Lotos Asfalt, właściciela instalacji, podano.

"Gotowość do rozruchu technologicznego głównej instalacji Projektu EFRA to bardzo dobra informacja dla Lotosu, który będzie dysponował jeszcze bardziej efektywną, innowacyjną, ekologiczną i dochodową rafinerią, produkującą prawie wyłącznie wysokomarżowe produkty. Instalacja DCU pozwoli nam wycofać się z produkcji ciężkiego oleju opałowego. To ważne, ponieważ już w styczniu 2020 roku wchodzą w życie przepisy IMO zakazujące spalania go przez statki, czyli głównego konsumenta tego wysokosiarkowego paliwa. Zamiast tego mało wartościowego i nieekologicznego produktu uzyskamy z ciężkiej pozostałości po przerobie ropy wysokiej jakości olej napędowy i paliwo lotnicze oraz koks, zwiększając naszą marżę rafineryjną" - skomentował prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca, cytowany w komunikacie.

Dzięki realizacji Projektu EFRA Lotos produkował będzie prawie wyłącznie czyste i wysokomarżowe produkty, których udział w rafineryjnej produkcji wzrośnie z około 77% w 2012 roku do ponad 89%. Efekty finansowe uruchomienia kompleksu koksowania powinny być widoczne w wynikach finansowych Grupy Lotos za IV kwartał 2019 roku, wskazano również.

Instalacja DCU budowana jest według innowacyjnej technologii Triplan (wykorzystywanej dotychczas w jednej rafinerii), która zapewnia pełną hermetyzację procesu wysypu koksu z reaktorów i jego dalszej obróbki oraz transportu. Również jego wywóz będzie spełniał najwyższe standardy ochrony środowiska.

"Realizacja projektu EFRA rozwiązuje problem dotyczący wszystkich rafinerii na świecie. To problem związany z kwestią ciężkich pozostałości po przerobie ropy. Dzięki tej inwestycji przechodzimy na wyższy poziom technologiczny. To jednak nie koniec naszej innowacyjnej drogi do doskonalenia rafinerii, a nowy początek. Przed nami kolejne wyzwania prowadzące do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału naszych instalacji oraz jeszcze lepszych efektów ekonomicznych" - podkreślił wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski.

Koszt projektu EFRA realizowanego w latach 2015-2019 to ok. 2,3 mld zł.

Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i optymalizacji łańcucha przerobu ropy naftowej zapoczątkowanego w ramach wielkiego Programu 10+, który zwiększył przerób rafinerii o 4,5 mln ton rocznie. EFRA znacznie zwiększy głębokość przerobu ropy, co pozwoli na wytworzenie dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu. W skład uruchamianego Kompleksu Koksowania wchodzi instalacja opóźnionego koksowania DCU (Delayed Coker Unit), CNHT (hydroodsiarczania benzyny) oraz magazynowania i dystrybucji koksu. Wcześniej uruchomiono inne instalacje zbudowane w ramach Projektu EFRA: destylacji próżniowej hydrowaksu - HVDU, wytwórnię wodoru - HGU, wytwórnię tlenu, budynek elektroenergetyczny oraz zmodernizowano wiele instalacji i wykonano wiele innych obiektów, związanych głównie z logistyką, przypomniano.

31 maja Grupa Lotos informowała o przesunięciu terminu osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu ostatniego z kompleksów Projektu EFRA - kompleksu koksowania do 30 czerwca 2019.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)