Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.


Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 3,78 mln zł z zysku netto za 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 3 475 800 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy został ustalony na 9 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r.
W czerwcu ub. roku akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o przeznaczeniu 2,9 mln zł na dywidendę, tj. wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2017 r.
Giełda Praw Majątkowych (GPM) Vindexus odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 18,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 15,62 mln zł wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)