"W ten projekt angażujemy już w tym roku ok. 1 mld zł - bo zacznie on działać - jeśli Wysoka Izba i pan prezydent tak zdecydują - od sierpnia, a w przyszłym roku będzie to co najmniej ok. 2,5 mld zł. To wielka inwestycja w ludzi młodych" - powiedział Morawiecki podczas pierwszego czytania w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

"Z tego projektu skorzysta ponad 2 mln młodych ludzi. To - Wysoka Izbo - wysokie prawdopodobieństwo, że oni zostaną w Polsce, że nie zdecydują się na emigrację" - podkreślił premier.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej).

>>> Polecamy: Polska skutecznie wybiela szarą strefę. Najgorzej idzie walka z branżą odpadową