"Jeśli chcemy, aby poziom wydatków był zgodny z regułą wydatkową, to możemy powiedzieć: nie ma już możliwości, żeby wydatkować dodatkowe środki, nie ma miejsca na dodatkowe wydatki - w tym sensie, w jakim nie znajdujemy nowych dochodów, ponieważ chcemy wypełnić regułę wydatkową, chcemy być zgodni z ustawą o finansach publicznych, no chce my też, żeby deficyt był na umiarkowanym poziomie" - powiedział Skiba w wywiadzie dla Tok FM.

Dodał, że jeśli pojawiłyby się dodatkowe środki, to wtedy powstałaby okazja do dodatkowych wydatków.

"Ale nie ma obecnie planów, by poszukiwać nowych dochodów, ponieważ obecne są absolutnie wystarczające i nie mają negatywnych konsekwencji dla obywateli" - podsumował wiceminister.

Jak podano w założeniach do przyszłorocznego budżetu, zgodnie z "Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2019-2022" (WPFP), implikowana przez stabilizującą regułę wydatkową wstępna kwota wydatków na 2020 r. wynosi 901 mld zł (38 proc. PKB) i jest wyższa o 6,3 proc. niż w 2019 r.

Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych

Reklama

Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma przynieść budżetowi ok. 0,5 mld zł dochodu, przy czym zostanie on nałożony na duże przedsiębiorstwa cyfrowe, oferujące usługi dla biznesu, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Podatek cyfrowy ma przynieść w granicach 0,5 mld zł i będzie nałożony na wielkie firmy informatyczne, cyfrowe, które oferują usługi generalnie dla biznesu, bo to są usługi i przechowywania danych w chmurze, usługi reklamowe - to są te podstawowe obszary" - powiedział Skiba w wywiadzie dla Tok FM.

"W gruncie rzeczy nie widzimy tutaj negatywnych konsekwencji dla zwykłego obywatela, ponieważ to są plany związane z obciążeniem przede wszystkim wielkich koncernów" - dodał wiceminister.

Wśród działań w zakresie systemu podatkowego przewidzianych na lata 2019-2020, w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu zapisano m.in. "opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych".

Według "Programu Konwergencji. Aktualizacja 2019", opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych może w 2020 r. przynieść ok. 217,5 mln zł.

>>> Czytaj też: Ustawa frankowa bez Funduszu Konwersji. "Cały czas budził kontrowersje"