Wiceminister finansów Leszek Skiba dodał, że cel na kolejne cztery lata to dalszy wzrost zamożności Polaków przy stabilności finansów publicznych.

Otwierając poświęcony finansom publicznym panel konwencji PiS w Katowicach minister Banaś mówił o zmianach organizacyjnych w służbach skarbowych i utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 r. Powiedział, że od tego czasu do budżetu państwa trafiło dodatkowo ponad 100 mld zł. Przypomniał jednocześnie, że luka VAT spadła z 24 proc. do 12 proc. na koniec ub. roku. „To znaczy, że są przed nami kolejne wyzwania i my tym wyzwaniom sprostamy” – zapowiedział.

„Mandat, który nam dało społeczeństwo nie został zmarnowany. Obiecujemy – wygramy, będzie jeszcze lepiej. Polska ma prawo nie tylko do wolności, która polega na mówieniu co się chce. Ale prawdziwa wolność polega również na posiadaniu własności” – mówił. „Tak, jak walczyliśmy w latach 70-tych, 80-tych, żeby odzyskać wolność, teraz walczymy o to, żeby Polacy mieli własność. Mamy tyle wolności, ile mamy własności. I to obiecujemy Polakom” – zadeklarował Banaś.

Wiceminister Skiba diagnozował, że przed 2015 r. próbowano obniżać deficyt za wszelką cenę, redukując wydatki na ważne cele społeczne; natomiast w kolejnych niespełna czterech latach osiągnięto wzrost wydatków w tym zakresie z prawie 6 do prawie 9 proc. PKB.

W tym czasie PKB wzrósł o ok. 16 proc., co poprzednikom zajęło lat siedem. „O jedną szóstą są Polacy bogatsi w ciągu tych niepełnych czterech lat” - akcentował Skiba dodając, że wzrost dochodów Polaków przekłada się na wzrost dochodów podatkowych, przy czym ważnym elementem jest ściągalność.

Skiba zauważył, że całej tej sytuacji towarzyszy spadek deficytu z 3 proc. PKB do 0,4 PKB. „Nigdy Polska od początku transformacji nie miała tak niskiego deficytu” - podkreślił wiceminister akcentując, że jest to jedna z największych redukcji w całej UE. „Nikt z Unii Europejskiej nie kwestionuje sukcesu, jakim jest ograniczenie deficytu przy jednoczesnym zagwarantowaniu istotnego wzrostu wydatków” - mówił wiceszef MF.

„Nie zostało to osiągnięte wzrostem podatków, chociaż CIT został zredukowany do poziomu 9 proc. Wszystko to za sprawą obniżenia luki, wszystkich działań związanych z poprawą ściągalności. To jest niewątpliwy sukces: Polacy są bogatsi, finanse publiczne są stabilne, jest więcej wydatków na ważne cele społeczne – ta równowaga jest zachowana i to jest tak naprawdę ważny cel na kolejne cztery lata” - skonkludował Leszek Skiba.

Prof. Zbigniew Krysiak z SGH zwrócił m.in. uwagę, że deficyt jest znacznym źródłem finansowania inwestycji i rozwoju gospodarczego. „Uważam, że ten reżim 3 proc. (deficytu sektora finansów publicznych względem PKB – PAP) jest niewłaściwy w układzie paneuropejskim w UE” – powiedział.

Zauważył, że w przypadku Niemiec te 3 proc. oznacza nominalnie kilkakrotnie wyższą kwotę niż w przypadku Polski. „Ta sprawa powinna być trochę inaczej traktowana” – powiedział. „Choć nie chodzi o to, aby się niefrasobliwie zadłużać” – zastrzegł.

Natomiast prof. Witold Modzelewski z UW zwrócił uwagę na konieczność trwałego podwyższenia i ustabilizowania efektywności fiskalnej wszystkich czterech najważniejszych podatków stanowiących dochody budżetu państwa.

„Równorzędnym celem, tak samo istotnym z punktu widzenia obywateli, jak i z punktu widzenia fiskalnego – dochodów budżetowych, jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców – tych, którzy nie chcą unikać opodatkowania” – powiedział.

Mówił też o wiarygodności w podatkach podkreślając, że najważniejszą rzeczą dla podatników jest przewidywalność obowiązujących zasad. „W podatkach musi być więcej decyzji politycznych, bo wtedy wyborcy wiedzą, czego się mogą spodziewać. A jeżeli te decyzje polityczne następnie staną się prawem, to następnie można powiedzieć obywatelom; +przyrzekliśmy wam to, że będzie to wprowadzone i wywiązaliśmy się ze swojego zdania+” – podkreślił Modzelewski.

Mówiący o wprowadzonej w połowie 2016 r. klauzuli ogólnej przeciw unikaniu opodatkowania jako instrumencie uszczelniającym system podatkowy w Polsce prof. Mariusz Golecki z Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśniał, że było to narzędzie skierowane wobec tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej i unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe koncerny. Jak akcentował, wcześniej, w latach 2007-15, wpływy z CIT stale spadały.

„O ile w przypadku luki w podatku VAT rząd odniósł niebywały sukces, o tyle redukcja luki w podatku CIT z prawie 50 proc. do 16-17 proc. jest niebywałym sukcesem na skalę europejską” - ocenił Golecki, przywołując wartości bezwzględne kwot redukcji z 44 mld zł do 16 mld zł rocznie. Uznał, że klauzula zadziałała, jak „strzelba wisząca na ścianie”.

„Widzimy jednocześnie wzrost wpływów i wzrost efektywności służb skarbowych” - wskazał ekspert, diagnozując że choć służby praktycznie nie używają klauzuli, zaczęła ona „wypychać w sposób pośredni schematy optymalizacyjne z rynku”. Ten system następnie został uzupełniony m.in. o obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych i zostanie jeszcze rozszerzony o narzędzia umożliwiające „bardziej otwartą współpracę KAS z kluczowymi podatnikami” - w nowej ordynacji podatkowej.

Z kolei b. wiceminister finansów Konrad Raczkowski zwrócił uwagę, że mimo iż w ostatnich latach polska gospodarka notowała bardzo wysoki wzrost, to w kolejnych latach rząd będzie musiał się zmierzyć z dużym wyzwaniem, jakim będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie. Jak podkreślił spowolnienie gospodarcze prognozują zarówno międzynarodowe instytucje finansowe jak i polskie.

Raczkowski wskazał, że MF ocenia, że gospodarka w Polsce w kolejnych latach będzie rosła w tempie 2,6 proc. PKB. NBP z kolei przewiduje, że będzie to 3,6 proc. „Jeżeli będzie to na korzyść MFW, to możemy mieć problem w kolejnych latach po 2021 roku. Czynniki wzrostu, które prognozujemy i pokrycie z budżetu zobowiązań wyborczych, bazujemy na prognozach wyższych, optymistycznych” – przyznał były wiceminister.

Dodał, że przy zwiększających się kosztach obsługi długu możemy niebezpiecznie zbliżyć się do procedury nadmiernego deficytu i progów ostrożnościowych. „Jeżeli przekroczymy dług sektora powyżej 50 proc. będziemy musieli wdrażać działania sanacyjne i do tego na pewno nie wolno doprowadzić” – podkreślił, dlatego jego zdaniem należy jeszcze przed wyborami opracować plan przeciwdziałania tym zjawiskom, żeby po wygranych wyborach zacząć go wdrażać.

>>> Czytaj też: Wiceminister finansów: Naszym celem jest wzrost zamożności Polaków przy stabilności finansów publicznych