Polskę reprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Do Szczyrbskiego Jeziora przyjechało ponad 20 szefów dyplomacji, kilkunastu sekretarzy stanu oraz około 300 przedstawicieli z 57 państw. Wśród gości jest m.in. minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Przybyli również: Hiszpan Josep Borell, który jest kandydatem na szefa unijnej dyplomacji; p.o. ministra spraw zagranicznych Albanii Gent Cakaj (Albania w styczniu 2020 roku obejmie przewodnictwo w OBWE); a także wysocy rangą urzędnicy OBWE, w tym wysoki komisarz ds. mniejszości narodowych Lamberto Zannier czy przedstawiciel ds. wolności mediów Harlem Desir.

Głównym tematem nieformalnego spotkania jest kwestia lepszego wykorzystywania instrumentów, które OBWE ma do dyspozycji. Dyskusja podczas dwóch posiedzeń plenarnych, którym przewodniczy szef słowackiej dyplomacji Miroslav Lajczak, koncentruje się na priorytetach przewodnictwa OBWE – zapobieganiu konfliktom, a także ich rozwiązywaniu, współpracy wielostronnej oraz znaczeniu tej organizacji we współczesnym świecie. Mowa ma być także o terroryzmie i zagrożeniach w cyberprzestrzeni. Wnioski z dyskusji Lajczak przedstawi na kończącej obrady popołudniowej konferencji prasowej.

Kraj, który przewodniczy w OBWE w danym roku, jest zobowiązany do zorganizowania w grudniu posiedzenia Rady Ministrów OBWE. Nieformalne spotkania w połowie kadencji nie zawsze się odbywają; poprzednie miało miejsce w 2017 roku. Słowacja zdecydowała się przeprowadzić nieformalne konsultacje, aby ministrowie mogli swobodnie podyskutować o problemach OBWE.

Ze Szczyrbskiego Jeziora Piotr Górecki (PAP)