Silvair zawarł umowy z Osram GmbH na dostawę i świadczenie usługWarszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Silvair zawarł z Osram GmbH umowę dotyczącą dostawy, udzielenia licencji oraz świadczenia usług, na podstawie której Silvair zobowiązał się dostarczyć oprogramowanie Silvair Firmware wraz z kompletem narzędzi służących do wdrażania go na linii produkcyjnej, podała spółka.

Silvair zobowiązał się również udzielić licencji na użytkowanie Firmware oraz świadczyć usługi z tym związane, a także umowę o świadczenie usług w zakresie udostępnienia, na zasadzie Software as a Service (SaaS), narzędzi Silvair Commissioning do zarządzania instalacjami oświetleniowymi, na podstawie której Silvair zobowiązał się udostępniać, obsługiwać i utrzymywać cyfrowe narzędzia do planowania, konfiguracji oraz zarządzania inteligentną siecią oświetleniową oraz świadczyć usługi z tym związane, podano także.

"Na podstawie umowy dostawy Silvair zobowiązał się świadczyć usługi wsparcia dotyczące firmware i narzędzi, na warunkach określonych w umowie dostawy. Wynagrodzenie Silvair obejmuje opłaty za licencje firmware oraz za usługę utrzymania narzędzi na warunkach określonych w umowie dostawy. Na podstawie umowy dostawy Osram zobowiązał się, w szczególności, podejmować określone działania w zakresie współpracy z Silvair co do testowania i produkcji komponentów wykorzystujących firmware. W związku z powyższym Silvair udzielił Osram niewyłącznej, obejmującej cały świat, nieprzenoszalnej (z wyjątkiem sublicencji określonych w umowie dostawy) licencji na firmware" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy o świadczenie usług Silvair zobowiązał się udostępnić na rzecz Osram usługi na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług. Wynagrodzenie Silvair obejmuje opłatę za uruchomienie usług oraz abonament za dostęp do usług. Na podstawie umowy o świadczenie usług Osram zobowiązał się, w szczególności, podejmować określone działania w zakresie współpracy z Silvair co do wykorzystywania narzędzi, urządzeń oświetleniowych i komponentów, podano także.

Umowy mają charakter ramowy i dlatego nie określają szczegółowych zobowiązań stron, co pozwoliłoby na tym etapie na oszacowanie ich wpływu na przyszłą sytuację finansową spółki oraz wysokość jej przychodów. W przypadku kiedy Osram zakupi istotną liczbę takich licencji czy też narzędzi lub uruchomi istotną liczbę urządzeń oświetleniowych z wykorzystaniem usług, umowy będą stanowić istotne źródło przychodów spółki, wskazano.

"Zawarcie umów z Osram stanowi istotny element strategii spółki dotyczący komercjalizacji jej produktów i usług w wymiarze globalnym, który może przyczynić się do przyspieszenia adopcji rozwiązań oferowanych przez spółkę (w szczególności firmware oraz narzędzi) oraz wejścia produktów opartych na technologii spółki do szerokiej globalnej dystrybucji" - czytamy dalej.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony i mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku istotnego naruszenia umów (z zastrzeżeniem przewidzianego w nich okresu na naprawę naruszenia) lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub postępowania związanego z niewypłacalnością, ustanowieniem zarządu komisarycznego, likwidacją lub restrukturyzacją na rzecz wierzycieli, podsumowano.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)