Wniosek poprało 170 posłów, 246 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.