"Mój Prąd" to program dopłat do domowych instalacji fotowoltaicznych. Resort energii właśnie zaprezentował jego szczegóły. Od kiedy będzie można składać wnioski o dopłatę do instalacji? I jakie warunki trzeba spełnić, by ją dostać?

Ministerstwo Energii przedstawiło w czwartek pierwsze szczegóły programu, którego założenia przedstawili we wtorek premier Mateusz Morawiecki i ministrowie energii i środowiska - Krzysztof Tchórzewski i Henryk Kowalczyk.

Dopłata - maksymalnie 5 tys. zł

Budżet skierowanego do gospodarstw domowych programu to 1 mld zł. Dofinansowanie to nie więcej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 50 proc. kosztów instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Chodzi o koszty kwalifikowane - zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV).

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek dodatkowymi założeniami, kto otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu "Mój Prąd". Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem; beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.

Reklama

Od kiedy rusza nabór wniosków o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Do programu będą kwalifikowane koszty poniesione od 23 lipca 2019 r. Datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury.

Aby dostać wsparcie, projekt nie może zostać zakończony - czyli przyłączony do sieci przez dystrybutora - przed ogłoszeniem naboru, natomiast musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

Oznacza to, że wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego, co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji - zaznaczyło ME.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Wniosek o dofinansowanie po jego zatwierdzeniu stanie się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW.

Dopłata tylko do nowych urządzeń

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia - wyprodukowane co najwyżej 24 miesiące przed instalacją; projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Będą kontrole

ME przewiduje też, że beneficjent zobowiązany będzie do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania, oraz do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, miejscowość, a także dotyczących mocy instalacji.

Ministerstwo podkreśliło, że nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

>>> Czytaj też: Co zmieni „Mój prąd”, czyli 5 tys. zł dopłaty do paneli słonecznych? Policzyliśmy