15 listopada ruszy nabór w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i Województwa Lubelskiego, polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych. Konkurs, organizowany przez NCBR, jest dedykowany konsorcjom badawczym, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz minimum jedna jednostka naukowa.

Dobra historia

W pierwszym z konkursów, rozstrzygniętym w 2018 r., wielomilionowe granty trafiły m.in. do konsorcjów, w których uczestniczyły Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ale i np. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego. W efekcie ich prac z partnerami z biznesu powstać mają np. nowe związki kompleksowe lantanowców dla technologii światłowodów do laserów włóknowych i wzmacniaczy optycznych czy układ optoelektroniczny do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych.

- Siła polskiej gospodarki w najbliższych dekadach opierać się musi także na zaawansowanych technologiach, skoncentrowanych na wiodących rodzimych produktach, technologiach i branżach. Te z kolei mogą powstać w wyniku rozwijania i komercjalizacji specjalistycznej wiedzy naukowców. Lubelszczyzna w kwestii fotoniki już nieraz udowodniła, że jest w stanie wspiąć się na wyżyny innowacyjności – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przypominając, że to przecież wieloletnie prace badawcze i doświadczenie m.in. lubelskich naukowców pozwoliły opracować unikalną, polską technologię światłowodów.

Jasna przyszłość

Z tego doświadczenia płyną też i nadzieje na kolejne wynalazki - Lubelszczyzna już posiada znaczące zaplecze naukowe w dziedzinie technologii fotonicznych. To ma być trampolina do kolejnych sukcesów na tym polu.

- Kolejny konkurs pod naszą wspólną egidą oznacza nowe szanse na dalszy rozwój polskiego sektora fotoniki i komercjalizację opracowanych rozwiązań – zaznacza dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu, który zostanie ogłoszony 16 października 2019 r., obejmie m.in. obszar technologii dla cyfryzacji nowej generacji oraz technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym i innowacyjnym źródłom światła. Efekty tych projektów mają bezpośrednio wpływać na rozwój wszystkich inteligentnych specjalizacji regionu lubelskiego, wśród których są biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka oraz automatyka.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.