R22 chce przeznaczać na dywidendy minimum 30% skonsolidowanego zysku nettoWarszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Przyjęta przez zarząd R22 polityka dywidendowa na najbliższe pięć lat przewiduje rekomendowanie akcjonariuszom wypłaty minimum 30% skonsolidowanego zysku netto grupy w formie dywidendy, podała spółka.

"Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd R22 będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej R22, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku netto R22, zarząd spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową R22 i grupy kapitałowej R22 oraz istniejące i przyszłe zobowiązania, zastrzeżono.

Polityka dywidendowa będzie obowiązywać począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. przez okres pięciu lat obrotowych, włącznie z rokiem obrotowym obejmującym okres 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019, podano także.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje walne zgromadzenie R22.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)