Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,17 mld zł na 1 lipca, podała spółka.
"Na dzień 1 lipca 2019 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,17 mld zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1,87 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 1,29 mld zł na lata kolejne" - czytamy w raporcie.
Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego i ochrony środowiska (75%) oraz gazu ziemnego i ropy naftowej (21%). Pozostałe kontrakty stanowią około 4% wartości portfela Grupy PBG, podano także.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)