Polnord miał 26,89 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2019 r.


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Polnord odnotował 26,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 17,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Spółka miała 47,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2019 r. wobec 23,88 mln zł straty rok wcześniej.
Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 45,79 mln zł wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 58,95 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 139,98 mln zł rok wcześniej.
Głównym źródłem przychodów grupy, stanowiącym 91%, jest sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych. Liczba lokali, które zostały rozpoznane w wyniku finansowym za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosła 296 sztuk (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach), podano w raporcie.
Według raportu, w I półr. Polnord sprzedał 210 mieszkań i lokali wobec 552 mln zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa nie dokonała nowych wprowadzeń. Wielkość oferty na koniec kwartału wynosiła 461 mieszkań i lokali wobec 904 rok wcześniej. Łącznie planowane jest wprowadzenie do sprzedaży 45.901 m2 PUM, 238 pokoi, 743 lokali oraz 77 segmentów (dane ważone udziałem Polnord) do końca 2019 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 43,93 mln zł wobec 6,88 mln zł zysku rok wcześniej.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.
(ISBnews)