W sumie Od 2016 roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oddano do ruchu 10 obwodnic o łącznej długości 115,3 km. Natomiast poza PBDK udostępniono do ruchu dla kierowców obwodnicę Skawiny o długości 2,2 km, pierwszy etap obwodnicy Kępna o długości 3,6 km w ciągu drogi ekspresowej S11 oraz obwodnicę Marek, czyli 15,3 km drogi ekspresowej S8.

GDDKiA przypomina, że w realizacji jest obecnie 21 obwodnic o łącznej długości 209 km.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski