Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018: 2019Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Komputronika postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 r., w kwocie 9,49 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały.

Ponadto walne zgromadziło postanowiło przeznaczyć zysk z lat ubiegłych 2012 i 2014 w kwocie łącznej 40,85 tys. zł przypadający na akcje własne na kapitał rezerwowy i zdecydowało pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 526,09 tys. zł z kapitału zapasowego.

W głosowaniach brali udział akcjonariusze reprezentujący 59,8% kapitału. Za podjęciem uchwały o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019 r. obr. było 85,72% z nich, a za pozostałymi wymienionymi kwestiami - 85,86%.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)