W swoim przemówieniu wprowadzającym podczas wysłuchania Jourova stwierdziła, że jej portfolio dotyczy „duszy Europy i wyzwań, przed którymi stoi Europa, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie” oraz że „spróbuje budować mosty w całej Unii Europejskiej w oparciu o wspólne wartości”.

Posłowie zadawali pytania dotyczące zagrożeń dla wolności mediów, od przemocy fizycznej po obelżywe wystąpienia i spory sądowe. Jourova została również zapytana o ochronę praworządności, niezależność sądownictwa czy kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto przesłuchanie koncentrowało się na toczących się postępowaniach w ramach procedury art. 7, a także na potrzebie stałego mechanizmu monitorowania praworządności dla wszystkich państw członkowskich. Omawiano kwestie dotyczące dezinformacji, wolności słowa oraz kwestii przejrzystości legislacyjnej UE.

Zasiadająca w Komisji Europejskiej od 2014 roku 55-letnia Czeszka, Viera Jourova, obejmie w jej nowym składzie stanowisko komisarza do spraw przestrzegania rządów prawa oraz przeciwdziałania dezinformacji, manipulacjom wyborczym i mowie nienawiści.

W poprzedniej kadencji była komisarzem ds. sprawiedliwości, ochrony konsumentów i równości płci. Czeski rząd zatwierdził jej ponowne oddelegowanie do KE 26 sierpnia, czyli w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie.

Jourova karierę polityczną rozpoczęła w 2002 roku jako radna swego rodzinnego miasta Trzebicz na zachodnich Morawach, startując w wyborach z listy Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD). Rok później, już jako członkini tego ugrupowania, została wiceministrem do spraw rozwoju regionalnego. Stanowisko to utraciła na początku 2006 roku.

Jesienią tamtego roku Jourova spędziła ponad miesiąc w areszcie tymczasowym jako podejrzana o przyjęcie w trakcie pracy w rządzie łapówki w wys. 2 mln koron (353 tys. złotych) od burmistrza miasta Budiszov na północy Moraw w zamian za załatwienie unijnej dotacji na remont tamtejszego zamku. Gdy w roku 2008 postępowanie karne z braku dowodów umorzono, zażądała odszkodowania w kwocie 8,7 mln koron (1,46 mln zł), ale sąd przyznał jej tylko 3,6 mln koron (604 tys. zł).

W 2009 roku bezskutecznie ubiegała się o miejsce w Parlamencie Europejskim jako kandydatka czeskiej konserwatywnej Europejskiej Partii Demokratycznej (EDS). W roku następnym nie zdołała dostać się do Izby Poselskiej, startując z zachowaniem członkostwa EDS z listy Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej – Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-CSL), która nie przekroczyła wtedy progu wyborczego.

Do politycznej pierwszej ligi powróciła w 2013 roku po wygranej w kolejnych wyborach parlamentarnych, kiedy to w rodzinnym kraju (województwie) Wysoczyzna była liderką listy założonego krótko wcześniej przez obecnego premiera Andreja Babisza centroprawicowego ruchu ANO. W utworzonym w styczniu 2014 roku koalicyjnym rządzie socjaldemokratycznego premiera Bohuslava Sobotki została ministrem ds. rozwoju regionalnego, ale po dziewięciu miesiącach podała się do dymisji, by na mocy rządowej nominacji wejść do Komisji Europejskiej, gdzie powierzono jej stanowisko komisarza ds. sprawiedliwości. Przestała wtedy również pełnić funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego ANO.

Za swe osiągnięcia w pięcioletniej pracy unijnej komisarz Jourova uznaje zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wspieranie praw konsumentów, w tym prawne zakwalifikowanie tak zwanej podwójnej jakości artykułów spożywczych jako nieuczciwej praktyki handlowej. Uważa, że powiodło się jej także w sferze gwarantowania ochrony internetowych danych osobowych i walki z szerzeniem dezinformacji w sieciach społecznościowych. Ubolewa natomiast, że mimo starań "nie zmieniła się zbytnio różnica w wynagradzaniu mężczyzn i kobiet".

Jourova jest rozwiedziona, ma dwoje dorosłych dzieci. W bieżącym roku amerykański tygodnik "Time" zaliczył ją do grona 100 najbardziej wpływowych światowych osobistości jako "wiodący głos w domaganiu się uregulowania cyfrowej przedsiębiorczości technicznej".

>>> Czytaj też: MFW: Konflikty handlowe doprowadziły do "zsynchronizowanego spowolnienia"