Asseco BS miało 15,68 mln zł zysku netto, 25,66 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.


Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,57 mln zł wobec 17,29 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 25,66 mln zł wobec 22 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,35 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 59,36 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 45,17 mln zł zysku netto w porównaniu z 43,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 190,92 mln zł w porównaniu z 184,72 mln zł rok wcześniej.
"W okresie trzech kwartałów 2019 roku przychody operacyjne wynosiły 190 916 tys. zł i były o 3,4% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost przychodów wynika z poprawy sprzedaży produktów własnych Asseco Business Solutions oraz produktów pochodzących byłego Macrologic, a także poprawy sprzedaży na rynkach zagranicznych. Koszty działalności operacyjne (bez COGS) wzrosły w tym samym czasie o 2,6%, natomiast wartość odsprzedanych towarów i usług obcych (COGS) wzrosła o 3,9%. Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych (69,1%) mają świadczenia na rzecz pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia)" - czytamy w raporcie.
Wzrost EBITDA o 10,5% do poziomu 74 141 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika w głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości, dodano także.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.
(ISBnews)