Miasta potrzebują nowych rozwiązań, aby sprawnie funkcjonować i być przyjaznym miejscem do życia. Smart cities to jedna z najbardziej obiecujących koncepcji dotycząca rozwoju miast i lokalnej gospodarki. To idea nastawiona na to, by ośrodki miejskie były zarządzane w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. W jej wdrażaniu niezwykle pomocne są innowacyjne technologie.

Dlatego w Mastercard zawsze chętnie wspieramy miasta nie tylko od strony technologicznej, wdrażając najbardziej przyjazne i bezpieczne produkty związane z płatnościami, lecz również merytorycznie, pomagając we wdrażaniu innych usług. Współpracujemy z wieloma miastami w Polsce i na świecie m.in. nad usprawnieniem systemu zarządzania ruchem, alternatywnymi środkami transportu czy zarządzania odpadami. Uważamy też, że niezbędnym elementem rozwoju inteligentnych miast są płatności bezgotówkowe, które nie tylko są wygodniejsze i bezpieczniejsze dla konsumentów, ale są też rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż gotówka.

Płatności bezgotówkowe mogą na przykład pomóc miastom w usprawnieniu komunikacji. Z naszych badań wynika, że konsumenci chcą płacić kartą, ale połowa z nich zgłasza, że nadal nie wszędzie ma taką możliwość, wskazując transport publiczny, np. autobus czy tramwaj, jako jedno z głównych miejsc, gdzie im tego brakuje. Dlatego oferujemy rozwiązania typu system „open payment”, w którym bilet może być „zapisany” na karcie płatniczej. Dzięki temu mieszkańcy mogą płacić za przejazdy komunikacją miejską w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. Nie trzeba kupować kartonikowego biletu, niezbędna jest jedynie zbliżeniowa karta płatnicza, którą i tak zazwyczaj mamy przy sobie. Taki system umożliwia m.in. taryfę wejście/wyjście, dzięki której pasażer płaci za konkretną liczbę przejechanych przystanków. Z kolei miasto zmniejsza liczbę gapowiczów i oszczędza na dystrybucji papierowych biletów, które są droższe niż w przypadku rozwiązań cyfrowych. Już kilka miast w Polsce, w tym Wrocław, Łódź, Bydgoszcz czy Gdańsk, umożliwia pasażerom komunikacji korzystanie z tej opcji. Dzięki wygodnym i dostępnym formom płatności mieszkańcy chętniej korzystają z transportu publicznego, co z kolei przekłada się na redukcję spalin i smogu.
Innym aspektem rozwoju miast jest wykorzystanie różnych dostępnych danych do podejmowania trafniejszych decyzji zarządczych. Tego typu rozwiązania analityczne, oparte na koncepcji Big Data, mogą bardzo pomóc miastom w zarządzaniu poszczególnymi obszarami, takimi jak planowanie zagospodarowania przestrzennego czy maksymalizacja przychodów z turystyki, ale też optymalizacja ruchu ulicznego. Mastercard wspiera miejskie władze w lepszym korzystaniu z danych, które posiadają, m.in. poprzez City Possible. To platforma dla miast mającą ułatwić im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Budujemy globalną sieć miast, pomagamy zorganizować transfer wiedzy między nimi i stworzyć platformę do skalowania rozwiązań sprawdzonych już w innych aglomeracjach.

Dynamiczny rozwój technologii jest naszym sprzymierzeńcem w walce o bardziej przyjazne miejsca do życia. Możliwości są ogromne, dlatego nieustannie, razem z partnerami na całym świecie, pracujemy nad rozwiązaniami, które pomogą miastom być bardziej „smart”.

Autor: Kamila Kaliszyk - dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe