Bez zaangażowania biznesu trudno osiągnąć sukces w walce o czyste powietrze. Aby wspólnie znaleźć najlepsze innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość powietrza na Śląsku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Śląskie przeznaczyły łącznie w nowych naborach 78 mln zł. Efekt działań ma być szerszy – niebo nie ma przecież granic. Jeśli uda się poprawić jakość powietrza w regionie, to pozytywne skutki odczują mieszkańcy całej Polski.

Zarówno Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przygotowały konkursy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia: „Silesia pod błękitnym niebem”. Pod tym hasłem kryją się działania mające pomóc w walce o czyste powietrze.

Obydwa nabory wystartowały we wrześniu 2019 i potrwają do 29 stycznia 2020 roku. Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy, które pomogą ograniczyć zjawisko smogu i poprawią jakość życia oraz zdrowie mieszkańców Śląska. Obecnie region kojarzy się głównie z energetyką, ale zaczyna być łączony z zieloną gospodarką, smart-city i medycyną. Jednak od lat śląskie miasta wskazywane są jako miejsca o bardzo niskiej jakości powietrza. Na Śląsku działa wiele wyspecjalizowanych firm, które z powodzeniem znajdują tu przestrzeń dla siebie, choćby ze względu na doskonałe położenie i przecinającą region siatkę dróg, warto zatem wykorzystać ich potencjał, by zatroszczyły się o czyste powietrze.

Projekty, które dofinansuje ŚCP, mogą dotyczyć odnawialnych źródeł energii, energooszczędnego budownictwa, inteligentnych systemów grzewczych, diagnostyki chorób cywilizacyjnych, zielonej gospodarki. W pierwszym, ubiegłorocznym naborze zostały złożone wnioski na realizację projektów dotyczących np. wykorzystania sztucznej inteligencji do analizy zanieczyszczeń powietrza, prac eksperymentalnych w dziedzinie zastosowania nowych materiałów w przemyśle czy innowacyjnych pojazdów niskoemisyjnych. Konkurs ŚCP jest kierowany do: przedsiębiorstw, spółek celowych (także spin-off) ustanowionych przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcjów naukowo-przemysłowych i konsorcjów przedsiębiorstw.

W konkursie NCBR można uzyskać dofinansowanie m.in. na badania przemysłowe prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Co ważne, o wsparcie mogą starać się także firmy, jednostki naukowe i instytucje spoza regionu. Wymogiem jest udział co najmniej jednego przedsiębiorstwa, którego siedziba lub oddział znajdują się na terenie województwa śląskiego. Śląsk musi być także miejscem realizacji projektu. Do podziału przeznaczono 43 mln zł. Minimalna wartość kwalifikowanych kosztów w zgłaszanym projekcie wynosi 500 tys. zł, a maksymalna 6 mln zł.

Szczegóły obu konkursów są dostępne na stronach: www.scp-slask.pl oraz www.ncbr.gov.pl

***
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.