Aby wziąć udział w przedsięwzięciu „Wielkie Wyzwanie: energia” nie trzeba być wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem. Do wyzwania mogą stanąć wszyscy - entuzjaści i pasjonaci technologii OZE, innowatorzy, koła naukowe, studenci, „garażowi” wynalazcy. Celem jest wzrost udziału OZE w polskim systemie elektroenergetycznym oraz zachęta do wdrażania innowacyjnych działań w sektorze energii.
NCBR liczy, że tak postawione wyzwanie spotka się z szerokim zainteresowaniem podmiotów, które wcześniej nie miały możliwości uczestniczenia w wielu konkursach.

NCBR tą formułą nawiązuje do przedsięwzięć organizowanych przez amerykańską Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Formuła Grand Challenge zastosowana po raz pierwszy w 2004 roku dotyczyła pojazdów autonomicznych. W Polsce zostaje wdrożona po raz pierwszy na taką skalę. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ile jest czasu na przygotowanie projektu? 2 grudnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się konferencja otwarcia. To w jej czasie zainteresowani udziałem w Wielkim Wyzwaniu poznają szczegóły uczestnictwa, wstępny regulamin i sposób zgłoszenia udziału w przedsięwzięciu. Zapisy na konferencję przyjmowane są na stronie: www.wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, a o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
***
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.