Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - P.A. Nova zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze za 1,23 mln euro, podała spółka.

"Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r.

"Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. wynosi 1 228 617,00 euro" - czytamy dalej.

Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. Nova Invest Kamienna Góra, w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez P.A. Nova. Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny do 31 grudnia 2019 r.

"Jednocześnie emitent informuje, że w związku z zawartą umową sprzedaży, o której mowa powyżej, szacunkowy zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 4 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczki będącej przedmiotem transakcji wyniesie 11,5 mln zł" - podsumowano.

Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w P.A. Nova Invest Kamienna Góra z lutego br., zmienionej aneksami z czerwca i września br.

8 lutego br. P.A. Nova informowała, że podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach będących właścicielami parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie, Myszkowie i Sosnowcu na rzecz Torwell Investment.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)