Prosta spółka akcyjna to nowa forma prawna, która zacznie obowiązywać już od 1 marca 2020 r. Jak ją założyć? Na jakie uproszczenia może liczyć biznes? I dlaczego takie rozwiązanie jest idealne dla startupów? Między innymi na te pytania odpowiadamy w podcaście DGP Talk.

Do założenia prostej spółki akcyjnej wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Spółkę taką założymy bardzo szybko, bo w zaledwie w 24 godziny.

Prosta spółka akcyjna (skrót P.S.A.) może zostać założona nawet przez jedną osobą. Co istotne akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcje tej spółki nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Wkład można wnieść zarówno pieniężny jak i niepieniężny.

>>> Czytaj też: Prosta spółka akcyjna. Dla kogo i od kiedy?

Do uproszczeń związanych z prostą spółką akcyjną zaliczyć należy:
• szybką rejestrację spółki
• podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
• przeprowadzanie zgromadzeń także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
• prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej
• brak rady nadzorczej (z pozoru uproszczenie może być uważane za wadę prostej spółki akcyjnej, gdyż zmniejsza to bezpieczeństwo spółki, a co za tym idzie może być trudniej pozyskać inwestorów)
• świadczenie pracy oraz usług równoznaczne z wkładem
• do zbycia akcji wystarczające np. złożenie przez strony umowy oświadczeń woli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
• łatwiejszą likwidacjęWięcej o tym, jak powinna wyglądać umowa prostej spółki akcyjnej i w jaki sposób zgłosić spółkę do sądu rejestrowego, usłyszysz w podcaście DGP Talk. Zapraszamy do odsłuchania!
➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl