Infoscan ma umowę z IPAZ celem prowadzenia działań na rynku chińskim


Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Infoscan zawarł umowę o współpracy ze spółką IPAZ - autoryzowanym przedstawicielem na Polskę organizacji China-Europe Association for Techical and Economic Cooperation (CEATEC), celem prowadzenia działań na rynku chińskim, podała spółka.
"Umowa o współpracy będzie realizowana na obszarze Chin za pośrednictwem CEATEC, a jej istotą będzie:
1) wprowadzenie produktów spółki na rynek chiński w modelu dystrybucyjnym,
2) poszukiwanie partnerów do wspólnego przedsięwzięcia w obszarze świadczenia usług diagnostyki bezdechu,
3) poszukiwanie partnerów do wspólnego przedsięwzięcia w obszarach produkcji i montażu urządzeń" - czytamy w komunikacie.
Umowa przewiduje wynagrodzenie dla IPAZ, będące prowizją od transakcji na towary, usługi lub inne otrzymane korzyści materialne oferowane przez Infoscan lub podmioty z nią powiązane, z kontrahentami pozyskanymi dzięki działaniom IPAZ, w wysokości zależnej od wartości rocznych obrotów wynikających z kontraktu. Spółka udzieliła IPAZ wyłączności na oferowanie jej towarów na terenie Chin. W przypadku zlecenia dodatkowych działań, IPAZ będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
"Umowa o współpracy została zawarta na okres 3 lat. Po tym okresie ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że jedna ze stron złoży przed upływem okresu obowiązywania umowy oświadczenie o braku woli przedłużenia umowy" - czytamy dalej.
Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.
(ISBnews)