Co to jest limit 30-krotności składek na ZUS?

Zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Osoby, których przychody przekroczą ten pułap (w 2019 roku wynosił on 142 950 zł brutto rocznie), nie muszą odprowadzać składek na ZUS.

Jakie funkcje spełnia limit trzydziestokrotności?

Limit składek pozwala na uniknięcie sytuacji, w której ZUS byłby zmuszony do wypłacania bardzo wysokich emerytur najbogatszym obywatelom. Obecnie 370 tys. pracowników w Polsce otrzymuję pensję trzydziestokrotnie wyższą niż przeciętne wynagrodzenie. Należą do nich m.in. dobrze opłacani menadżerowie, programiści czy lekarze. Dla tej grupy zniesienie limitu składek na ZUS oznaczałoby konieczność odprowadzania do budżetu państwa bardzo pokaźnych sum, a w konsekwencji znacznie niższe zarobki. Zrezygnowanie z 30-krotności uderzyłoby też w rozwój polskiej gospodarki, przyczyniając się m.in. do zauważalnego wzrostu kosztów pracowniczych – bolesnego zwłaszcza dla firm zatrudniających wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W przyszłości skutkowałoby także koniecznością wypłacania emerytur rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie tym, którzy obecnie należą do grona najmajętniejszych.

>>> Czytaj też: Mamy 3,2 mld zł deficytu budżetowego po październiku. To 11,2 proc. planu