Jak podano w komunikacie giełdowym, wyrażono zgodę na realizację fazy EPC zadania inwestycyjnego o nazwie "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku". Orlen wyjaśnił, że chodzi o realizację inwestycji "pod klucz". Rada nadzorcza spółki wydała zgodę na inwestycję w czwartek, z kolei zarząd - 22 października br.

"Jesteśmy globalną marką, która optymalizuje produkcję we wszystkich swoich rafineriach, także poza granicami kraju, wzmacniając tym samym pozycję na międzynarodowym rynku. Teraz wchodzimy w kolejny, bardzo ważny etap realizacji jednej z kluczowych dla nas inwestycji, jaką jest budowa instalacji Visbreakingu w Płocku. Umożliwi ona jeszcze efektywniejszy przerób ropy, a w konsekwencji wpłynie na wzrost zysków i zwiększy ich stabilność" - wskazał cytowany w komunikacie prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Orlen podkreślił, że celem inwestycji jest podniesienie konwersji rafinerii, a tym samym wzrost generowanej marży.

Spółka zapewniła, że proces Visbreakingu jest technologią sprawdzoną i stosowaną już w Grupie Kapitałowej ORLEN w rafineriach w Czechach oraz na Litwie. Instalacje Visbreakingu cechują najniższe nakłady inwestycyjne (CAPEX) spośród wszystkich dostępnych technologii zagospodarowania pozostałości próżniowej.