Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Mercor odnotował 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2019/2020 (lipiec - wrzesień 2019 r.) wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln zł wobec 5,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,69 mln zł w I-II kw. (kwiecień - wrzesień 2019) wobec 92,48 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. roku obrotowego 2019/2020 spółka miała 11,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 191 mln zł w porównaniu z 175,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 6,11 mln zł wobec 6,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)