Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Herkules odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 21,32 mln zł wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,46 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 31,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,62 mln zł w porównaniu z 91,54 mln zł rok wcześniej.
"W okresie trzech kwartałów 2019 r. skonsolidowana sprzedaż podstawowa osiągnęła wartość 94,6 mln zł, czyli o 3% wyższą w relacji do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Najistotniejsze przyrosty odnotowano w dziale budownictwa telekomunikacyjnego, w którym ze względu na realizację projektu wykonania systemu łączności kolejowej GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprzedaż wzrosła o 113% i wyniosła w okresie od stycznia do września 2019 r. 14,6 mln zł. Segment podstawy biznesu odnotował niewielki spadek 1% (z 75,2 mln zł do 74,3 mln zł), co jest wypadkową sytuacji sprzedażowej w dziale żurawi wieżowych (wzrost o 0,9 mln zł, czyli 2%), w dziale żurawi gąsienicowych (spadek o 2,6 mln zł, czyli 34%) i w dziale żurawi kołowych (spadek o 4,1 mln zł czyli 17%). Zanika też w bieżącym roku niemal całkowicie sprzedaż w likwidowanym dziale transportu ponadgabarytowego, co działa niekorzystnie na ogólny trend łącznej wartości przychodów. Zmiany w segmentach produkcji i budownictwa odzwierciedlają realizację kontraktu kolejowego, gdyż znacząca część aktywności produkcyjnej Gastel Prefabrykacja S.A. kierowana jest dla potrzeb wykonania tego projektu. Łącznie obie powyższe gałęzie odznaczają się blisko 22% wzrostem obrotów" - podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.
(ISBnews)