Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - GK Immobile odnotowało 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln zł wobec 10,06 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,75 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 92,17 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 271,3 mln zł w porównaniu z 260,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2,58 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.
(ISBnews)