Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Silvair odnotowało 641 tys. USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 541 tys. USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 676 tys. USD wobec 804 tys. USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26 tys. USD w III kw. 2019 r. wobec 1 tys. USD rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,2 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,2 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140 tys. USD w porównaniu z 2 tys. USD rok wcześniej.
Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.
(ISBnews)