Spotkanie ministra ze związkowcami odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., wzrosną wynagrodzenia tylko części nauczycieli – najmniej zarabiających.

We wtorek minister edukacji pytany na konferencji prasowej, czego będzie dotyczyć zapowiedziane na środę spotkanie, odpowiedział: "Oficjalny temat spotkania to rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli".

Reklama

Dopytywany przez dziennikarzy o to spotkanie wiceminister edukacji Maciej Kopeć potwierdził jego temat.

"To kwestia formalna. Spotkanie dotyczyć będzie projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli" – powiedział. Wyjaśnił, że zmiana rozporządzenia wynika z podniesienia od 1 stycznia 2020 r. wysokości płacy minimalnej do 2600 zł.

Kopeć zaznaczył, że zmiana obejmie niewielką grupę nauczycieli. "Przypomnę, że nauczycieli jest w Polsce 700 tys., w tym zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela 600 tys. Zmiana dotyczy grupy 19 tys. nauczycieli o najniższych kwalifikacjach" – powiedział.

"Rozporządzenie to zmienia wysokość wynagrodzenia tylko kilku kategoriom nauczycieli. Tak naprawdę ma pomóc samorządom w uzyskaniu tzw. średniego wynagrodzenia i tego tylko dotyczy to spotkanie: tego rozporządzenia i stosunkowo niewielkiej grupy nauczycieli" – powtórzył Kopeć.

Wiceminister pytany był, co z zapowiedzianą przez ministra Piontkowskiego podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6 proc. w 2020 r. Zapowiadając ją w sierpniu, szef MEN nie sprecyzował, od kiedy ma ona być wprowadzona, zastrzegł tylko, że nie od stycznia.

Kopeć przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé w połowie listopada powiedział, że nauczyciele dostaną podwyżkę od początku nowego roku szkolnego.

Wiceminister dopytywany, czy podwyżka od września 2020 r. jest pewna, powiedział: "Taka była zapowiedź. Trwają prace, które dotyczą budżetu i przygotowania tych zmian". "To będą podwyżki dla wszystkich nauczycieli o 6 proc." – zapewniał Kopeć.

Przed październikowymi wyborami parlamentarnymi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiadał wielokrotnie, że po wyborach chce usiąść z powrotem do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Mówił, że chce, aby rozmowy tyczyły zmian w pragmatyce zawodowej i systemu wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty.

W ubiegłym tygodniu szef MEN, pytany przez PAP, czy jest już ustalony termin spotkania, odpowiedział: "Najbliższa okazja to uzgadnianie rozporządzenia o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli. I wtedy porozmawiamy szerzej". Poinformował, że spotkanie zostało zaplanowane na 4 grudnia.

W połowie listopada do konsultacji trafił projekt rozporządzenia MEN w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Minister edukacji jest zobligowany do wydania takiego rozporządzenia co roku, nawet gdy nie zmieniana jest wysokość stawek.

Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela, w której podane są wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jest ich 12. Uwzględnione są wszystkie cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, tj. stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, oraz trzy poziomy wykształcenia: tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie.

Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2020 r. wzrosną wynagrodzenia tylko tych nauczycieli, których płace zasadnicze byłyby niższe od przyszłorocznej płacy minimalnej. Chodzi o nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego oraz nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego.

Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć z obecnych 2250 zł do 2600 zł brutto. Tymczasem najniższa płaca zasadnicza nauczycieli wynosi dziś 2450 zł brutto i bez zmiany rozporządzenia ministra edukacji na takim poziomie by pozostała.

MEN proponuje w projekcie, aby minimalna płaca zasadnicza nauczyciela stażysty z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, nauczyciela stażysty z licencjatem, ale z przygotowaniem pedagogicznym, a także nauczyciela kontraktowego z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium wzrosła z 2466 zł do 2617 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto).

Stawka zasadnicza nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, i nauczyciela kontraktowego z licencjatem i przygotowaniem pedagogicznym wzrosłaby z 2509 zł do 2663 zł brutto (wzrost o 154 zł brutto).

Z kolei nauczyciel stażysta z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego, lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium zarabiałby w 2020 r. 2600 zł brutto (dziś 2450 zł; oznacza to wzrost o 150 zł brutto), a nauczyciel mianowany z tym samym wykształceniem – 2638 zł brutto (dziś 2486 zł; wzrost o 152 zł brutto).

W uzasadnieniu do projektu napisano, że ustalone w ten sposób minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o najniższym uposażeniu zniosą konieczność wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego dodatku wyrównawczego do przyszłorocznej płacy minimalnej.

W ocenie skutków regulacji można przeczytać, że rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych i budżetów samorządów. Zaznaczono, że wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów wynagrodzenia średniego.

"Tak więc podwyższenie wybranych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest regulacją dotyczącą składnika w strukturze wynagrodzeń nauczycieli. Środki niezbędne na średnie wynagrodzenia dla nauczycieli są uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej) oraz w budżetach poszczególnych ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe" – czytamy.

Wysokość minimalnych stawek pozostałych nauczycieli nie zmieni się od 1 stycznia 2020 r. Zależnie od stopnia awansu i poziomu wykształcenia wyniesie od 2782 zł brutto do 3817 zł brutto.

Na wynagrodzenia nauczycieli składa się płaca zasadnicza, której wysokość ustala minister edukacji w rozporządzeniu, oraz dodatki do niej. Jest ich kilkanaście. Nauczycielskie związki zawodowe podają, że nauczyciele otrzymują maksymalnie po dwa, trzy z nich.

>>> Czytaj też: Badanie PISA 2019: chińskie dzieci zdecydowanie najlepsze na świecie