"W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,4 proc.), w zakresie mieszkania (o 0,1 proc.), rekreacji i kultury (o 0,4 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i o 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc. i o 0,01 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 7 proc.), w zakresie mieszkania (o 1,6 proc.), restauracji i hoteli (o 5,3 proc.), podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,56 pkt proc., 0,4 pkt proc., 0,33 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 3,4 proc.), odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,36 pkt i o 0,09 pkt proc., podano także.

>>> Czytaj też: Chcesz korzystać z dotychczasowego Małego ZUS? Zgłoszenia tylko do 8 stycznia