Gatnar z RPP: Ścieżka PKB, inflacji może być wyższa w 2020 niż zakłada projekcja


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Ścieżka PKB i inflacji w 2020 roku będzie prawdopodobnie wyższa niż przewiduje listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP), a dynamika wzrostu PKB może sięgnąć 4% w przyszłym roku, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eugeniusz Gatnar w rozmowie z ISBnews. Według niego, w tym roku wzrost gospodarczy może być zgodny z projekcją i wynieść 4,3%.
"W tym roku dynamika wzrostu PKB wyniesie 4,3%, natomiast w przyszłym roku ścieżka zarówno PKB, jak i inflacji może być wyższa niż przewiduje ostatnia projekcja. Wzrost PKB może ciągle pozostawać w okolicach 4%" - powiedział Gatnar w rozmowie z ISBnews.
Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej, wzrost PKB sięgnie 4,3% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. i do 3,3% w 2021 r. Projekcja przewiduje też, że inflacja konsumencka wyniesie 2,3% w 2019 r. i przyspieszy do 2,8% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r.
Gatnar ocenił, że słabsza dynamika wzrostu popytu krajowego zanotowana w III kw. jest zjawiskiem przejściowym. W III kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 3,3% wobec wzrostu o 4,6% kwartał wcześniej.
"Popyt konsumpcyjny osłabł, ale to może być zjawisko przejściowe. Jest to na pewno efekt wysokiej bazy z zeszłego roku, a po drugie - latem skłonność do konsumpcji dóbr 'trwalszych' jest mniejsza, a ceny usług idą wyraźnie w górę, sięgnęły już 5-6%" - powiedział członek Rady.
Jego zdaniem, konsumpcja pozostanie na wysokich poziomach i będzie ograniczać skalę spowolnienia polskiej gospodarki.
"Polski rząd już przed laty wpadł na pomysł stymulacji fiskalnej, ale nie odbywa się to kosztem deficytu, tylko dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. A więc rząd już wcześniej zrobił to, o czym mówił [prezes EBC Mario] Draghi na swoim pożegnalnym wystąpieniu - aby teraz rządy zaczęły stymulować gospodarkę, bo EBC już nic nie może zrobić. U nas programy społeczne to zrobiły - wspierały konsumpcję, która ciągnęła wzrost gospodarczy, nie tylko w Polsce. Oczywiście, kiedyś pojawia się efekt bazy, więc te wzrosty konsumpcji nie będą takie, jak na początku. Ale konsumpcja rosnąca przez dłuższy czas na poziomie 4% jest całkiem możliwa" - przewiduje Gatnar.
W III kw. 2019 r. spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9% po wzroście o 4,4% r/r kwartał wcześniej.
Członek władz monetarnych liczy na wciąż wysoki poziom wzrostu inwestycji w Polsce.
"Inwestycje publiczne uruchomiły inwestycje prywatne, które przejęły ten impuls i ciągle rosną. Na przykład w budownictwie widać bardzo dużą liczbę rozpoczętych inwestycji. Dynamika wzrostu jest przejściowo mniejsza niż wcześniej, ale w niektórych sektorach utrzymuje się nadal na wysokim poziomie" - powiedział Gatnar.
W III kw. 2019 r. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% wobec wzrostu o 9,1% kwartał wcześniej.
Renata Oljasz
(ISBnews)