"Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji" - podkreślił resort we wtorkowym komunikacie. Będą sprzyjać, jak dodano, przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się np. "konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar".

Mają też zniknąć "absurdy", takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Pakiet zmian w prawie budowlanym został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.

"Chcemy, aby nowe Prawo budowlane było proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, szefowa MR Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że jego nadrzędnym celem jest ułatwienie i podniesienie jakości życia Polaków.

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków, jak zaznaczono, dotyczy starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co ma pozwolić włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. "Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej" - wskazano.

Na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać mniej dokumentów. "Zamiast taczki z projektami, inwestorowi wystarczy kilka teczek. Do wniosku będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego" - wyjaśnił, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Reklama

Po zmianach np. projekt budowlany ma się składać z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

W nowelizacji mają się też pojawić kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m sześć., niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych.

Projekt ustawy zakłada ponadto wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

"Zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych" - czytamy. Pojawią się np. konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. (PAP)

autor: Magdalena Jarco