Resort zaznaczył, że nie wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści, którzy nabyli własność gruntu 1 stycznia 2019 r., do końca tego roku otrzymają zaświadczenia potwierdzające przekształcenie.

"Osoby, którym zaświadczenie zostanie doręczone w 2020 roku i w latach następnych, będą mogły skorzystać z preferencyjnych bonifikat od opłat jednorazowych obowiązujących w roku przekształcenia" - wskazano. W tym celu powinny zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia.

"Aby skorzystać z najwyższej bonifikaty, należy uiścić opłatę jednorazową, która uwzględnia tę bonifikatę, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania od organu informacji o wysokości opłaty jednorazowej, w tym o wysokości udzielonej bonifikaty" - czytamy.

Według resortu rozwiązanie to eliminuje - niekorzystne dla nowych właścicieli - "skutki opieszałości organów w procesie powszechnego uwłaszczenia na gruntach mieszkaniowych".

"Po 31 grudnia 2019 r. organy w dalszym ciągu będą zobowiązane do potwierdzania faktu przekształcenia, zaś wydane w 2020 roku i w latach następnych zaświadczenia będą miały pełną moc prawną" - wyjaśniono.

Reklama

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty, bonifikata sięgnie 60 proc.; szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości.

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych; w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.(PAP)

autor: Magdalena Jarco