Oferta spółki Budimeksu na 33,75 mln zł najkorzystniejsza w łódzkim przetargu


Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta FBSerwis Kamieńsk - spółki pośrednio zależnej od Budimeksu - została wybrana przez Miasto Łódź jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na "Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.", podał Budimex. Wartość oferty wynosi 33 750 000 zł netto.
"Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 zł netto" - czytamy w komunikacie.
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi ustalono na 1 stycznia 2020 r., a zakończenie - na 30 czerwca 2021 r.
"Oferta obejmuje zagospodarowanie 50 000 ton odpadów zmieszanych (niesegregowanych) pochodzących z terenu m. Łodzi. Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. osiągnięcie 7% poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania" - podkreślono.
Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miastem Łódź wraz z wartością oferty przekracza próg 147 743 tys. zł netto.
Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)