O postępie prac dotyczących projektów związanych z poprawą infrastruktury kolejowej do portów w Gdańsku i Gdyni poinformował w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na stacji Gdańsk-Port Północny wzmacniany jest teren, co pozwoli na obsługę cięższych pociągów towarowych. W podłoże wbito już około 7,2 tys. betonowych pali, a docelowo będzie ich około 85 tysięcy. Remontowane są stare tory oraz sieć trakcyjna. Wykonawca zgromadził na placu budowy m.in. ponad 5 tys. podkładów oraz prawie 160 tys. ton tłucznia, co odpowiada liczbie około 8 tys. samochodów ciężarowych.

Z kolei na stacji Gdańsk-Zaspa Towarowa budowana jest nowa nastawnia, w której będą zainstalowane nowe urządzenia i system sterowania ruchem kolejowym.

Pozwoli to m.in. na obsługę dłuższych i cięższych składów. Na stacji powstaje także nowy system odwodnienia. Na placu budowy zgromadzono m.in. ponad 56 tys. ton tłucznia, 57 tys. ton piasku, prawie 18 tys. metrów nowych szyn oraz ponad 45 tys. podkładów.

Reklama

Projekt PKP PLK pn. "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk" zakłada m.in. przebudowę ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo–drogowych i przejść dla pieszych oraz wymianę 221 rozjazdów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne: 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk-Kanał Kaszubski, w ciągu ulicy Ku Ujściu, wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.

Prace trwają też na stacji Gdynia-Port, gdzie demontowane są stare tory, rozjazdy i sieć trakcyjna oraz wykonywane są prace ziemne. Na potrzeby inwestycji zgromadzono ponad 120 tys. podkładów oraz ponad 210 tys. ton tłucznia.

W ramach inwestycji pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" dojdzie do przebudowy 115 km torów oraz elektryfikacji dojazdów do bram portu. Przebudowa obejmie także 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo–drogowe. Komunikację ułatwi m.in. budowa dwóch wiaduktów kolejowych.

Inwestycje PKP PLK w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją do portów. Pojadą dłuższe, nawet 740-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 2,6 mld zł netto, z czego prawie 40 proc. stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 r.(PAP)

autor: Robert Pietrzak