Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz, podała Polenergia.
"Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za czwarty kwartał 2019 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.
Wielkość odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie. Podjęta decyzja jest konsekwencją oceny ryzyk związanych z realizacją projektu, podano także.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.
(ISBnews)