Złoty będzie poruszać się w przedziale 4,2550-4,2600 wobec euro na najbliższych sesjach – uważają ekonomiści. Ich zdaniem dochodowość krajowych SPW będzie stabilna – na krótkim końcu będzie oscylować wokół 1,50 proc., zaś na długim 2,10 proc.

„Koniec roku to okres obniżonej płynności na rynkach finansowych. Zakończymy go prawdopodobnie na poziomie obecnym, czyli około 4,2550-4,2600. W nieco dłuższym terminie, najbliższych tygodni złoty może być kwotowany w przedziale 4,2500-4,2750” - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Pekao Arkadiusz Urbański.

W poniedziałek NBP podał, że deficyt na rachunku bieżącym po trzecim kwartale 2019 r. wyniósł 181 mln euro wobec 859 mln euro nadwyżki, po korekcie, w drugim kwartale 2019 r.

Informacja nie doprowadziła do istotnych zmian wartości złotego.

„W ostatnim czasie euro umocniło się wobec dolara i zbliżyło się do poziomu 1,12. Spodziewam się, że w dłuższej perspektywie kurs tej pary będzie wahał się w przedziale 1,10-1,14” – wskazał Arkadiusz Urbański.

Jego zdaniem inwestorzy będą zwracać uwagę na doniesienia z amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych, rozwiązania dot. brexitu, a także istotne będą oczekiwania co do projekcji ścieżki stóp procentowych w USA i strefie euro.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności zwyżkowały na całej długości krzywej, zwłaszcza na długim końcu.

„Dzisiaj rentowności na długim końcu nieco zwyżkowały, naśladując niemieckie bundy. W krótkim terminie uważam, że dochodowość polskiego długu utrzyma się w okolicach 2,10 proc. dla dziesięciolatek i 1,50 proc. dla dwulatek” – powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Pekao Arkadiusz Urbański.

We wtorek resort finansów poda o godz. 12.00 plany podażowe na rynku pierwotny długu skarbowego na styczeń i I kwartał 2020 roku.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,924 proc., a niemieckich -0,189 proc.

Dochodowość niemieckich bundów spadła poniżej -0,2 proc. po raz pierwszy od stycznia 2019 roku.

poniedziałek poniedziałek piątek
15.26 9.37 15.44
EUR/PLN 4,2617 4,2666 4,2630
USD/PLN 3,8059 3,8102 3,8201
CHF/PLN 3,9230 3,9148 3,9155
EUR/USD 1,1198 1,1198 1,1159
DS1021 1,46 1,45 1,45
PS1024 1,81 1,79 1,79
DS1029 2,10 2,08 2,07