W 2019 r. w całej Unii Europejskiej internet najbardziej powszechny był w Szwecji, gdzie aż 98 proc. mieszkańców korzystało z sieci. Kolejne były Dania, z odsetkiem na poziomie 97 proc., oraz Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania (wszystkie po 96 proc.). Natomiast najmniejszy udział osób korzystających z sieci zaobserwowano w Bułgarii (68 proc.).

W Polsce w ciągu 12 lat powszechność internetu wzrosła o 36 pp. W 2019 r. 80 proc. mieszkańców w wieku 16–74 lat zgłosiło, że używało sieci w ciągu ostatnich 3 miesięcy, podczas gdy w 2007 było to 44 proc.

>>> Czytaj tez: Darmowe e-maile nie dla prawników. Dostawca poczty skanuje jej zawartość

Najbardziej powszechne wykorzystanie sieci to wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail. Taki sposób korzystania z sieci zgłosiło 75 proc. mieszkańców Wspólnoty. W dalszej kolejności wymieniano: znajdowanie informacji o towarach i usługach (68 proc.), korzystanie z komunikatorów, na przykład Skype, Messenger, WhatsApp, Viber (67 proc.) i czytanie internetowych serwisów informacyjnych, gazet i czasopism (63 proc.).

Większość osób (czyli ponad 50 proc.) używała internetu, by korzystać z usług bankowych (58 proc.), uczestniczyć w sieciach społecznościowych (57 proc.), szukać informacji zdrowotnych (55 proc.), słuchać muzyki (53 proc.) oraz telefonować lub prowadzić rozmowy wideo (52 proc.).

W Polsce, podobnie jak w całej Europie, największy odsetek obywateli (65 proc., wzrost o 33 pp od 2007 r.) deklarował, że z sieci korzysta głównie w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Drugą najpopularniejszą czynnością było wyszukiwanie informacji o produktach i usługach (62 proc., wzrost od 2007 o 35 pp), a trzecią - czytanie internetowych serwisów informacyjnych. Taki sposób wykorzystania globalnej sieci w 2019 r. zgłosiło 60 proc. Polaków.

>>> Czytaj też: Po 30 latach kapitalizmu w Polsce mamy tylko jednego globalnego czempiona. Dlaczego akurat CD Projekt?