Artifex Mundi zakończył prace w projekcie Rogal, odpisze kwotę 3,9 mln zł


Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi podjął decyzję o zakończeniu prac w ramach projektu Rogal, podała spółka. Firma rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 3,9 mln zł.
"Zarząd spółki w sposób niezmienny wysoko ocenia potencjał komercjalizacji gry możliwy do uzyskania pod warunkiem ukończenia tego projektu zgodnie z założeniami jakościowymi przyjmowanymi w początkowym stadium jego rozwoju. Mając na uwadze jednak obecne zaawansowanie prac w opisywanym obszarze, szacowany budżet niezbędny do ich finalizacji celem osiągnięcia pierwotnie zakładanego odbioru tytułu pośród graczy oraz strategiczną decyzję o koncentracji zasobów grupy kapitałowej Artifex Mundi (zarówno kapitałowych, jak i osobowych) na rozwoju działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie projektów free-to-play, zarząd spółki podjął ww. decyzję" - czytany w komunikacie.
Równocześnie zarząd spółki informuje, że w konsekwencji decyzji opisywanej w niniejszym raporcie, aktualnie nie dostrzega możliwości komercjalizacji gry. Wynika to przede wszystkim ze zbyt wczesnego etapu rozwoju gry oraz kształtu, w jakim znajduje się ten projekt w czasie zakończenia dalszych prac, podano także.
"Zarząd spółki nie wyklucza jednak, iż w przyszłości uda się doprowadzić do wznowienia przez spółkę działań związanych z przygotowaniem gry lub zbycia całości albo części praw do gry. Jednakże, na chwilę obecną, zarząd spółki ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń dających potencjalną możliwość uzyskania przez spółkę dodatnich przepływów finansowych z gry jako niewielkie" - czytamy dalej.
W konsekwencji zarząd spółki rozpoznał konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego aktywów w postaci "aktywowanych kosztów gier komputerowych" w kwocie 3,9 mln zł, tj. wartości odpowiadającej kosztom poniesionym przez spółkę na produkcję gry, stwierdzono także.
"Zdarzenie to ma charakter niegotówkowy, czyli nie wiąże się z bieżącym uszczupleniem środków pieniężnych spółki. Przywołany odpis zostanie ujawniony w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy kapitałowej Artifex Mundi za rok obrotowy 2019, a także obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik operacyjny za ten okres oraz wpłynie na obniżenie sumy bilansowej" - dodano w informacji.
Prezentowane dane finansowe mają charakter wstępny i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie, stwierdzono także.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 20,12 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)