Orange Polska prognozuje wzrost EBITDAaL w ujęciu r: r w 2020 r.


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska prognozuje, że EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) wzrośnie r/r w 2020 roku (według danych porównywalnych), poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.
"W 2020 roku przewidujemy dalszy wzrost przychodów i EBITDAaL. Nasza strategia "więcej za więcej" będzie się przyczyniać do poprawy zarówno w usługach konwergentnych jak i niekonwergentnych. W obszarze usług ICT będziemy pracować nad monetyzacją korzyści z niedawnego przejęcia. Nasze ambicje dotyczące wzrostu wymagają także znalezienia dodatkowych możliwości w zakresie poprawy efektywności w celu zrównoważenia dalszego strukturalnego spadku w usługach tradycyjnych oraz spodziewanej inflacji kosztowej" - powiedział Nowohoński, cytowany w komunikacie.
EBITDAaL operatora (dane porównywalne) w 2019 r. wyniosła 2 735 mln zł.
Jak podano w raporcie, zarząd prognozuje, że EBITDAaL wzrośnie w 2020 roku (według danych porównywalnych). Czynniki wzrostu nie ulegną zmianie względem poprzedniego roku.
"Przewidujemy dalszy wzrost w usługach konwergentnych, poprawę trendów w usługach wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnych, kontynuację nacisku na wartość w działaniach komercyjnych, wzrost przychodów z usług IT i integracyjnych oraz dalszą optymalizację kosztów. Ponadto, spodziewamy się dalszej presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne (stacjonarne usługi głosowe, detaliczne i hurtowe)" - czytamy w raporcie.
Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)