KGHM ma porozumienie ze związkami ws. wzrostu płac zasadniczych o 6%


Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Pięć związków zawodowych działających w KGHM Polska Miedź zawarło z zarządem porozumienie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), które przewiduje m.in. podniesienie stawek płac zasadniczych o 6% od 1 stycznia br., podała Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność".
Zawarty porozumieniem protokół dodatkowy do ZUZP obejmuje m.in.:
- podniesienie stawek płac zasadniczych o 6% od 1 stycznia br.;
- zwiększenie podstawy za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych;
- ujęcie w zapisach ZUZP abonamentu medycznego, wynika z dokumentu.
"Przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń makroekonomicznych podwyższenie płac zasadniczych o 6% skutkować będzie wzrostem średniej płacy ogółem na poziomie nie niższym niż 6%. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń strony układu podejmą odpowiednie uzgodnienia" - czytamy dalej.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)