Rynek oczekiwał wzrostu o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk vs 2,1 proc. we wcześniejszym wyliczeniu.

W III kw. 2019 r. gospodarka USA wzrosła o 2,1 proc. kdk SAAR, a w II kw. 2019 r. dynamika wzrostu wyniosła 2,0 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w IV kw. o 1,7 proc., wobec oczekiwanych +1,7 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,2 proc., wobec prognoz +1,3 proc. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. (PAP Biznes)