Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 0,7%, wskaźnik NPL: 5,9% w 2019 r.


Warszawa, 03.03.2020 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 73,92 mld zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 0,7% niż rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okresie o 0,1 pkt proc. r/r do 5,9%.
"Na koniec grudnia 2019 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wg wartości godziwej) wyniosły 73 921 953 tys. zł i wzrosły o 504 434 tys. zł, tj. o 0,7% w porównaniu do końca 2018 r." - czytamy w raporcie rocznym.
"W ramach portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu udział kredytów i pożyczek udzielonych podmiotom gospodarczym z wyłączeniem rolników (31 117 618 tys. zł na koniec 2018 r.) spadł o 3,3 pkt proc. i wynosi 43,3%. Kredyty dla klientów indywidualnych (29 997 525 tys. zł) stanowią 41,8% przy czym ponad połowa tego portfela to kredyty na nieruchomości (18 526 757 tys. zł), które stanowią 25,8% całego portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu (wzrost o 3,5 pkt proc. w porównaniu do końca 2018 r.). Na trzecim miejscu pozostają kredyty dla rolników (8 732 840 tys. zł) z udziałem w całym portfelu (12,1%) zbliżonym do końca 2018 r. (12,1%)" - czytamy dalej.
Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych wg zamortyzowanego kosztu wyniósł 5,9% na koniec 2019 r. wobec 5,8% na koniec 2018 r., podał też bank.
"Na koniec grudnia 2019 r. zobowiązania wobec klientów wynosiły 88 445 327 tys. zł i były niższe o 1 061 230 tys. zł, tj. o 1,2% w porównaniu do końca 2018 r., co jest głównie rezultatem realizacji polityki optymalizacji bazy depozytowej banku" - czytamy dalej w raporcie.
W układzie podmiotowym spadek dotyczył przede wszystkim klientów indywidualnych, których wolumen zmniejszył się o 2 399 464 tys. zł, tj. o 5,4% r/r (w tym głównie w depozytach terminowych). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem obniżył się do 47,8% wobec 49,9% na koniec grudnia 2018 r.
Spadek został odnotowany również w depozytach niebankowych podmiotów finansowych o 1 626 143 tys. zł (tj. o 25% r/r) oraz wolumenu instytucji sektora budżetowego o 44 912 tys. zł (tj. o 4,3%), podano także.
"Wolumen depozytów podmiotów gospodarczych wynosił 40 291 290 tys. zł i zwiększył się o 3 008 289 tys. zł, tj. o 8,1%. Jednocześnie ich udział w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem zwiększył się do poziomu 45,6% wobec 41,7% na koniec grudnia 2018 r." - napisano także w materiale.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. bank posiadał 514 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, w tym 20 placówek partnerskich. Sieć oddziałów uzupełniało 18 Centrów Wealth Management, a sieć sprzedaży detalicznej wspierało dodatkowo 67 Punktów Obsługi Klienta.
W ramach projektu optymalizacji sieci od 31 października 2018 r. do końca 2019 r. zostało zamkniętych 180 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, z czego 157 oddziałów zostało zamkniętych w 2019 r., podsumował bank.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)