Zapis związany z objęciem zasiłkami rodziców dzieci powyżej 8. roku życia znajdzie się w noweli specustawy, nad którą intensywnie pracujemy - powiedziała w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że zapisy noweli zostaną zaprezentowane na początku przyszłego tygodnia.

Zdaniem Emilewicz, "jest to jedno rozwiązań, które mają wspierać z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej gwarantować bezpieczeństwo na rynku pracy".

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.

"Dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenie. Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia. Będziemy analizowali sytuację na bieżąco" - powiedziała Emilewicz.

Zastrzegła też, że przygotowywana na wtorek ustawa "najprawdopodobniej nie rozwiąże wszystkich problemów, które mogą się pojawić w najbliższych tygodniach". "My jesteśmy gotowi do reakcji systemowych w miarę rozwoju sytuacji" - mówiła Emilewicz.

Podała też, że rozwiązania dla przedsiębiorców wejdą w życie od 1 kwietnia. "Zakładamy, że większość rozwiązań wejdzie od 1 kwietnia - tych proprzedsiębiorczych, poprawiających płynność finansową w przedsiębiorstwach" - powiedziała minister rozwoju.

>>> Czytaj też: Europa nie jest gotowa na pełną blokadę. Pracowników nie da się zamknąć w domach