Według Walewskiego w obecnej sytuacji gospodarczej, będącej kryzysem o globalnej skali, niezbędne są działania wykraczające poza standardowe narzędzia polityki makroekonomicznej. "Mamy do czynienia z głębokim szokiem podażowym oraz popytowym, skutkującym - w zależności od sektora - utratą możliwości produkcyjnych oraz głęboką redukcją popytu. W obu przypadkach właściwie uniemożliwia to normalne działania firm" - ocenia dla PAP ekonomista.

"Dodatkowo wciąż nie wiemy jeszcze, jak długo będzie trwała ta wyjątkowa sytuacja. Dlatego konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom środków płynnościowych, umożliwiających im utrzymanie działania firm – między innymi pokrycie kosztów stałych oraz utrzymanie wypłat dla pracowników. To wymaga adekwatnych do wyzwań działań zarówno po stronie fiskalnej, jak i monetarnej" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że wiele państw europejskich już ogłosiło specjalne pakiety pomocowe sięgające od około 1,5 proc. (Włochy, Wielka Brytania) do około 2,5 proc. (Niemcy) ich PKB. Europejski Bank Centralny ogłosił znaczące zwiększenie skali stosowania instrumentów tzw. luzowania ilościowego.

"W Polsce potrzebne są podobne kroki, włącznie z nowelizacją budżetu oraz rozpoczęciem stosowania +niestandardowych metod polityki monetarnej+ przez NBP" – podkreślił Walewski.

W przekazanym PAP komunikacie BGK poinformował, że bank aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie spowodowanym przez koronawirusa. Przygotowywane są dwa rozwiązania. Pierwsze polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości gwarancji de minimis do 80 proc. kwoty kredytu. Obecnie jest to do 60 proc. kwoty kredytu i maksymalnie 3,5 mln zł, przy czym ta druga wartość nie zmieni się. Dodatkowo BGK zrezygnuje z prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji, która dzisiaj wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji.

Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji de minimis, niezależnie od branży. Gwarancje de minimis ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w jednym z dwudziestu banków współpracujących z BGK. Zmiana w programie gwarancji de minimis obejmie tylko wysokość gwarancji, pozostałe zasady uzyskania gwarancji nie zmienią się.

Drugie rozwiązanie, nad którym pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.

W piątek minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał, że finanse publiczne są stabilne, resort finansów ma duże pole do działania, nie patrzy na cięcia w budżecie. "Jest absolutnie za wcześnie, żeby rozmawiać o nowelizacji budżetu, ewentualnej" - powiedział.

Uchwalony przez Sejm budżet na 2020 r. zakłada, że będzie on zrównoważony, czyli że wydatki i dochody państwa będą takie same, po 435,3 mld zł. Przygotowując ustawę założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Zdrowie w algorytmach. To sztuczna inteligencja jako pierwsza rozpoznała zagrożenie zw. z koronawirusem