Resort opublikował w środę stanowisko w sprawie wcześniejszej rezygnacji z turnusów uzdrowiskowych.

Wskazano w nim, że na mocy rozporządzenia o ogłoszeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, pacjent, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe przed 14 marca 2020 roku, może je kontynuować do czasu przewidzianego programem turnusu.

W tym okresie, jak podano, pacjentowi przysługują świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego, które mogą być realizowane zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych.

Resort podkreśla, że mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z ogłoszeniem w stanu zagrożenia epidemicznego, ewentualna rezygnacja pacjenta z kontynuacji leczenia - niezależnie od postanowień, znajdujących się w regulaminach organizacyjnych poszczególnych świadczeniodawców - powinna w ocenie Ministerstwa Zdrowia zostać w każdym przypadku uznana przez świadczeniodawcę za uzasadnioną.

MZ podnosi, że ewentualna rezygnacja nie powinna wiązać się z koniecznością ponoszenia przez pacjenta jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych, w szczególności mających postać obowiązku zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.

Od 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawiesiły czasowo swoją działalność.

Osoby, które mają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, które ma rozpocząć się po 14 marca 2020 roku, powinny pozostać w domach.

NFZ zapewnia, że skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl