Ministerstwo zostało zapytane przez PAP, czy w związku z epidemią i planowanym uruchomieniem Tarczy Antykryzysowej państwowy dług publiczny może przekroczyć konstytucyjny próg 3/5 wartości rocznego PKB, bądź istnieje groźba przekroczenia któregoś z progów ostrożnościowych ustawy o finansach publicznych.

"Dzięki prowadzonej w ostatnich latach polityce, która konsekwentnie obniżała dług publiczny w relacji do PKB, obecnie istnieje duży bufor bezpieczeństwa, pozwalający reagować na sytuację kryzysową bez obaw o osiągnięcie przez dług niebezpiecznych poziomów" - odpowiedział rzecznik prasowy MF Paweł Jurek.

Zaznaczył, że w ostatnich latach w Polsce miał miejsce wyraźny spadek długu publicznego w relacji do PKB. W latach 2017-2018 relacje do PKB zarówno państwowego długu publicznego (definicja krajowa), jak i długu instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) obniżyły się o 5,3 p.p. do odpowiednio 46,5 proc. i 48,9 proc. PKB.

Reklama

Jurek przypomniał, że Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023 zakłada, że na koniec 2019 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4 proc., relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) spadnie do 47,0 proc.

"Istnieje prawdopodobieństwo, że wykonanie długu 2019 r. będzie lepsze od zakładanego w Strategii. Pierwszy szacunek relacji długu publicznego do PKB będzie opublikowany na stronie internetowej MF 31 marca" - dodał.

>>> Czytaj też: Tarcza antykryzysowa: Z postojowego może skorzystać mały i duży przedsiębiorca