Dodał, że łącznie komisja budżetu i finansów publicznych przedstawiła 33 poprawki do projektu, jednak ich nie omówił.

"W zasadzie sposób finansowania zawarty w tej ustawie jest tak skomplikowany, że trudny do jednoznacznego rozszyfrowania i dlatego w przestrzeni publicznej pojawiają się różne kwoty, które są przeznaczane na walkę z koronawirusem" - stwierdził.

Z kolei sprawozdawca ustawy, szef senackiej komisji gospodarki Marek Pęk (PiS) podkreślał, że komisja w poniedziałek opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy antykryzysowej bez poprawek. Zauważył jednocześnie, że ze względu na pośpiech, brak redakcji itp. PiS nie wyklucza, że poprze szereg poprawek, zgłoszonych przez inne komisje.

Pęk podkreślał jednocześnie, że ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej. "To bardzo kompleksowa, rozbudowana, wieloaspektowa ustawa. Pierwsza odpowiedź rządu na ten niesłychanie skomplikowany i głęboki kryzys" - mówił senator.

Zastrzeżenia do ustawy zostały zgłoszone w formie wniosków mniejszości. W imieniu wnioskodawców senator Adam Szejnfeld podkreślał, że nie chce powiedzieć, iż ta ustawa nie ma żadnego znaczenia. Ale - jak mówił - daje jedynie nadzieję.

"Oferta jest bardzo miękka, iluzoryczna. W żadnym przypadku rząd nie doszedł do celu, który rozpoczął danym przepisem” - wskazywał Szejnfeld. „Ta ustawa jest praktycznie ślepa na potrzeby polskiej gospodarki i biznesu. Tylko po części widzi problemy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" - oświadczył senator.

Senat w poniedziałek zajmuje się pakietem trzech ustaw - przygotowanych przez rząd i przyjętych przez Sejm z poprawkami - tzw. tarczy antykryzysowej.

W sobotę Sejm Sejm uchwaił ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego.

W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r., a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju rozszerza kompetencje PFR dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.

>>> Czytaj też: "Odmrażanie" państwa. Rząd szykuje scenariusze uruchomienia kraju po opanowaniu epidemii