W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 10 kwietnia, czyli do Świąt Wielkanocnych, zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

"Już od dziś, 1 kwietnia br. samorządowcy mogą składać wnioski na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Do rozdysponowania na ten cel jest kwota 186 mln zł! To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Zachęcamy samorządy do składania wniosków" - czytamy w środowym komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cytowany w komunikacie szef MEN Dariusz Piontkowski podziękował resortowi cyfryzacji za szybkie działanie. "Cieszę się, że prowadzone przez nas rozmowy doprowadziły do zmian w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, dzięki czemu możliwe będzie zakupienie potrzebnego sprzętu dla szkół" – dodał.

Resort edukacji podaje, że kwota wsparcia jakie otrzyma samorząd została powiązana z liczbą uczniów w określonej gminie lub powiecie. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

Na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią, która wskazuje na wysokość finansowania. Przewidziano sześć kategorii: 35 tys. zł, 45 tys. zł, 60 tys. zł, 70 tys. zł, 80 tys. zł i 1000 tys. zł.

Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/. We wniosku należy podać: dane adresowe gminy/powiatu; informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział); informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu. Po wygenerowaniu wniosku można przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek.

Instrukcja, jak krok po kroku złożyć wniosek, znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/180-milionow-zlotych-na-laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli.

Resort edukacji zaznacza, że finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł.

"Wniosek złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) został maksymalnie uproszczony, a obowiązkowe procedury zredukowane do minimum. Wszystko po to, by jak najwięcej samorządów w jak najkrótszym czasie mogło zakupić niezbędny sprzęt do kształcenia na odległość" - czytamy w komunikacie.

Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka